En opplevelsesrik onsdag

Next


Dagen begynte hos Vincent der en hel mengde tepper ble lastet opp. Disse skulle gis til fattige mennesker i flere av menighetene. Vincent har ansvar for dette.

Deretter gikk turen til den nyeste av kirkebygningene. Bygget var ikke helt ferdig, det manglet glass i vinduene, bygget var ikke malt og gårdsplassen var ikke jevnet ut. Men kirken var likevel i bruk og folk strømmet på selv om det var en vanlig ukedag. På slutten av møtet var det ca. 300 mennesker til stede.

Så gikk ferden videre til en menighet som hadde tilhold i et bolighus. Her var ca. 70 tilstede, men alle kom ikke inn på grunn av plassmangel. Planen her er å bygge på en etasje og få et større lokale med plass til 200 mennesker.

Deretter besiktiga vi ei tomt for et planlagt kirkebygg ikke langt fra en av skolene. Det er noen få praktiske problem som gjenstår før det kan realisere kjøpet. Midler til bygget er mer og mindre klare.

Vi kjørte deretter til NLLs største skole med plass til ca. 1650 elever. Her er Abrahams svigerdatter rektor og sønnen Sam er skoleleder. Her fikk vi en god lunch før vi dro videre til neste skole.
Ved denne skolen har de et program som gjorde stort inntrykk på oss. De hjelper barn fra svært fattige kår med skole uniformer, mat og lekser. Dette er barn som ellers ville falt helt utenfor. Myndighetene støttet dette opplegget tidligere, men etter to år falt støtten helt bort. De får heller ikke tillatelse til å motta midler fra en organisasjon i USA som er villig til å gi opplegge støtte. Her kan kanskje NLL i Norge bli et mulig mellomledd.

Siste post på dagens opplegg var å reise innom St. John’s School på hjemveien.


Fra den nybygde kirken.

Fra forsamlingen i bolighuset.

Fra tomta der en planlegger nytt kirkebygg med det første.

Barna i sosialprosjektet hadde lært å be på engelsk,
like etter ba de fadervår på hindi.

To blinde/svaksynte barn som får hjelp  i prosjektet sammen med lærerinnen.

Denne gutten har hull i hjertet, men kan ikke opereres på det nåværende stadium. Forhåpentligvis kan han få en slik operasjon når han har blitt litt større.© Geir Øynes 2018