Kontakt oss

Bibelmisjonen Nytt Livs Lys 
Kjerkekilåsen 22  
4770 HØVÅG

Tlf nr.:         41 24 56 26
E-postadr.:  post@nyttlivslys.no

© Geir Øynes 2018