Møtetider


Onsdag  14. juli kl. 20.00 velkomstmøte
_______________________________________ 

Torsdag 15. juli kl. 09.00 bønnemøte 
Torsdag 15. juli kl. 10.30 bibeltime
Torsdag 15. juli kl. 16.00 bibeltime/misjon
Torsdag 15. juli kl. 19.30 vekkelsesmøte
Torsdag 15. juli ca. kl. 22.00 senkveld med sang og vitnesbyrd
_______________________________________

Fredag  16. juli kl. 09.00 bønnemøte
Fredag  16. juli kl. 10.30 bibeltime 
Fredag  16. juli kl. 16.00 bibeltime/misjon
Fredag  16. juli kl. 19.30 vekkelsesmøte
Fredag  16. juli ca. kl. 22.00 senkveld med sang og vitnesbyrd
_______________________________________

Lørdag  17. juli kl. 09.00 bønnemøte
Lørdag  17. juli kl. 10.30 bibeltime 
Lørdag  17. juli kl. 16.00 FRI
Lørdag  17. juli kl. 19.30 vekkelsesmøte
Lørdag  17. juli ca. kl. 22.00 senkveld med sang og vitnesbyrd
_______________________________________

Søndag 18. juli kl. 10.00 bibeltime © Geir Øynes 2018