Referat fra stevnet 2023

Next


Også i år hadde vi vårt stevne på Sørlandet Folkehøyskole Birkeland. Påmeldte på stevnet var ca 120-130, inkludert bobiler og campingvogner. Men på møtene samlet det seg opp mot 350 personer. Mange fra nærliggende steder kom på enkeltmøtene. 

Onsdag kveld talte undertegnede om at Jesus hadde satt disiplene stevne. Et avtalt møte med ei bestemt hensikt. Englene talte etter Jesu oppstandelse om at disiplene skulle returnere nordover til Galilea. Der åpenbarte Jesus igjen sin herlighet. Han fjernet på ny enhver grunn for å tvile på at Han er den har sagt seg å være.

Torsdag formiddag talte Gjermund Gjertsen fra Efeserbrevets 1. kapittel, om forløsningen i Kristus og om at vi har fått barnekår hos Ham.

Ettermiddagen var det misjonsmøte. Vi fikk en video samtale med Vidar Aronsen med oppdatering om forholdene i Kina. Større forfølgelse og fjerning av kirker og Gudshus. Ellers så rapporterte Harald Elvegård om forholdene i India. Også der øker forfølgelsen, spesielt i nord. Det er der vi støtter arbeidet med midler hver måned.

Torsdag kveld talte Odd Bergum. Han måtte sitte på en stol mens han talte. Dersom han ble spurt neste år, måtte han trolig ligge i en seng på plattforma, ifølge ham selv. Odd talte fra Joh 8,31 med overskrift: Seier over synden.

Fredag formiddag talte Jan Veiby om Et nådens år. Jan er grundig og nøyaktig i sin utleggelse.

Ettermiddagen leda Eddie og Borghild Bakke oss inn i misjonsarbeidet de driver i Spania. Sjeler blir frelst, en for en.

Kveldsmøtet fredag talte Odd Bergum igjen. Da løfta han frem Jesu Gjenkomst. Bortimot 350 mennesker var tilstede.

Lørdag formiddag talte Stig Skarstein med overskrifta «Lys og mørke». Ja for en forskjell det er å være frelst i forhold til ikke å være det.

Kveldsmøte lørdag talte Ludvik Karlsen. Han var inne på flere ting, og tok oss med i beretningen da arken ble fraktet på ei vogn der oksene var drivkraften. Er det «oksenes kjøttkraft» som er drivkraften i menighetene i dag?

Søndag formiddag talte Hans Erik Løkhammer utfra Joh 12, om huset som ble fylt av salvens duft. Han er en ny broder i vår sammenheng, og det var godt å lytte til. 

Ellers så er vi takknemlige til Gunn Torhild Terjesen for dyktig ledelse av stevnemusikken. Også flere andre bidro med sang. Og lyden ble mesterlig styrt av Lars Ottar Eikeland. Bilder og sanger på storskjermen hadde Geir Øynes kontroll over. Ettermøtene var også i år leda av Sverre Leif Lien, Leif Erik Hagen, Kenneth Drange og Magne Drange. Stor takk til dere også.

Så la vi planer om et nytt stevne neste sommer 17.-21.juli. Om Herren vil.
Følg med på hjemmesiden, Facebook og i nyhetsbrevet for nærmere informasjoner og booking.

Til misjonen i India kom det inn  ca. kr 130 000,-. Må Herren rikelig velsigne dere alle tilbake.


Ref.: 
Vidar Brautaset
© Geir Øynes 2018