Veianvisning


Hvis du kommer med egen bil tar du av E18 på avkjøring nr. 85 på Stormyr-krysset rett utenfor Lillesand og kjører Rv. 402 mot Birkeland. Det er 10 km fra E18 til Birkeland. 

Skjermbilde 2022-01-19 kl. 18.50.08


Avkjøring nr. 85 når du kommer østfra:

Skjermbilde 2022-01-17 kl. 19.01.20


Avkjøring nr. 85 når du kommer vestfra:

Skjermbilde 2022-01-17 kl. 18.59.41


Følg Fv. 402 til Birkeland, det er 10 km dit.

Skjermbilde 2022-01-19 kl. 16.33.35
Skjermbilde 2022-01-19 kl. 18.50.59


Kråka forteller at du er på rett vei:

Skjermbilde 2022-01-19 kl. 16.32.37


Ta av til høyre og inn på Rv. 41 mot Åmli:


Etter 170 m tar du av til venstre mot Folkehøgskole, som det står på skiltet:

Skjermbilde 2022-01-19 kl. 18.54.38


Følg veien til høyre mot parkering og hovedinngangen:


Tunet med hovedbygning og møtesal på skolen:


Hovedbygningen på Folkehøgskolen Sørlandet:


Litt av parken der vi ser hovedbygning, møtesalbygningen og litt av internatene:
© Geir Øynes 2018