Anne Berit og Torbjørn Arnesen - Snart en skare frelst og fri skal reise hjem (senkveld)


© Geir Øynes 2018